Рејтинг Листe и Резултати

Све Рејтинг Листe и Резултати »


Удружење Одгајивача Голубова Српских Високолетача „МЛАДОСТ 08“ Панчево

ГОЛУБАРСТВО – ЉУБАВ, СТРАСТ И ЧЕЖЊА

За многе људе голубарство је једноставно „хоби“, дакле делатност коју неки појединац обавља у слободно време искључиво због личног задовољства, а не због зараде, користи и профита. Задовољство је у самом бављењу хобијем, али и у признању од пријатеља и групе која се бави истим хобијем (нумизматика, филателија, пчеларство, вртларство, моделарство, музика, сликарство, спорт, итд.).

Чланови удружења МЛАДОСТ 08

Голубарство, као интересовање појединца за одгајање голубова које није мотивисано утилитарним мотивима, даје боју и драж његовом животу, који би лишен њих био празан, сиромашан и досадан. Голубар је истински заинтересован за голуба, што подразумева снажну и постојану мисаону, али и емоционалну заокупљеност одгајањем и вежбањем својих голубова, које му пружа велико задовољство.

Шта голуб симболизује

Голуб је прастари, архетипски симбол безазлености, мира, чедности, мудрости и невиности. Као птица, голуб је симбол уздизања, сублимације нагона и превласти духа, његовог ослобађања од земног. У многим светским митологијама и религијама, голуб је готово универзални симбол склада, љубави, благости и сублимираног Ероса. У Старом завету, он је симбол мира, добре воље и опроштаја, а у Новом завету – Светог духа, љубави и милости Божје (Единџер, Хришћански архетип, 2005). У митовима и религији широм света он је познати симбол чистоте људске душе. У алхемији и гностицизму, бели голуб је симбол Меркура, односно божанског духа који је заробљен у посуди материје и који стреми ослобођењу, каже Јунг (Психологија и религија, 1984).

Голуб и голубица као пар, у свадбеним обредима, у фолклору, народним песмама, пословицама и бајкама, представљају архетипски симбол заљубљености, верности и предане љубави (Проп, Историјски корени бајке, 1990). А о томе каква је прастара, митолошка представа о голубу у српској култури, можда још најбоље сведочи језик у којем је кристалисано прадавно, веома позитивно схватање ове лепе птице која посредује између нашег земаљског, људског и оног небеског света насељеног боговима. „У нашем народу, за голуба се увек везује оно што је лепо, мило и животворно. Тако се, на пример, име или надимак Голуб дају питомом човеку, Голубица – милој, умиљатој и нежној жени, Голубан – младом и згодном момку, док се добром детету обично тепа: голубићу. Придев голубији налазимо у опису искреног и безазленог понашања, те се тако каже: голубији осмех, голубија ћуд, голубији поглед“, пише уредник ове књиге Петар Вујачић. Због своје улоге медијатора између човека и богова, голуб се код нас и називао „божјим гласником“ и
„арханђелом“.

Жарко Требјешанин

Удружење Одгајивача Голубова Српских Високолетача „МЛАДОСТ 08“ Панчево основано је у октобру 2008. године на иницијативу голубара са територије МЗ „Младост“ Панчево.

Оснивачи удружења су:

– Калић Сафет

– Мојсиловић Милан

– Стефановић Новица

– Живановић Иван

– Грујичић Александар

– Илић Славољуб

– Тодоровић Драган

– Јевтић Чедомир

– Деранић Зоран

– Марковић Предраг

Чланство у удружењу је на основу територијалне припадности и личне подобности. Неки од чланова су радници „ХИП-Петрохемије“ – Панчево и чланови сменског синдиката „Правда“ – Петрохемије, који нам је пуно помогао у старту. Сменски синдикат платио је таксе за регистрацију и пререгистрацију удружења, прелазни пехар друге награде. Захваљујући томе није било потребе плаћање чланарине. Чланови удружења плаћали су само алке за голубове (колико наруче) и тиме измиривали чланарину према вишим савезима.

У удружењу је мало афирмисаних такмичара и да не би већина куповала награде за мањину, није уведена чланарина члановима удружења. Награде су обезбеђене другим средствима.

За ове три године, чланови удружења СРБ-824 „Младост 08“ – Панчево постигли су:

Шест такмичарских резултата:

Презиме и Иme

Такмичење

Просек Јата

Година

Живановић Иван

КУП Удружења

4h 58min

2009.

Калић Сафет

Сениорско Удружења

7h 13min

2009.

Калић Сафет

Годишњица Удружења

7h 28min

2009.

Калић Сафет

Сениорско Удружења

7h 32min

2011.

Калић Сафет

Јуниорско Удружења

6h 06min

2011.

Калић Сафет

КУП Насеља Младост

7h 31min

2011.

Златне алке за шампионске летове освојили су:

Голуб

Са Летом

Година

Шеш

10h 36min

2009.

Мавијанка Дуз

11h 19min

2011.

Мавијан Левоперасти

10h 10min

2011.

чији је власник Калић Сафет.

Илић Славољуб има највише комисија у 2011 години.

Удружење је чланица Општинског Савеза „Летач“ – Панчево, Банатског Окружног савеза одгајивача голубова српских високолетача и Међуокружног савеза Србије – Јагодина, чији рад овим путем похваљујемо.

Балкански савез одгајивача голубова српских високолетача је у процесу регистрације. Чланство у овим савезима је на демократском принципу и свако удружење учествује у раду са правом гласа.

Председник М.О.С.-а Србије је Шуловић Мирољуб из Крагујевца, захваљујући коме је наш савез стао на ноге и све више се омасовљује, што је показатељ поштеног и исправног рада.

Већ неколико година излази голубарски часопис „Српски летач“, који нас информише о свему што се тиче одгоја и такмичења с голубом српским високолетачем. Неки од материјала, објављени на овом сајту, преузети су управо из поменутог часописа. Од када је покренут часопис „Српски летач“, издато неколико књига о голубарству и редовни извештаји временске прогнозе, приметан је напредак уодгоју и такмичењу с нашим голубовима. Због превенције и лечења, као и припреме за такмичење и самог такмичења, све више се показује потреба за стручним мишљењем из ветерине.

Због тога смо остварили сарадњу са др вет. мед. Влајковић Јованком (ветеринарска апотека „Тими“ – Панчево), на чему јој се овом приликом срдачно захваљујемо.

Одгој и такмичење с голубом српским високолетачем има дугу традицију у Панчеву. Захваљујући одгајивачком раду и постигнутим такмичарским резултатима панчевачких голубара, Панчево заузима значајно место у српском голубарству. Српски високолетач је једна од најбољих раса голуба летача у свету.

Голубари су људи различитог профила и генерација. Све их повезује страствена љубав према голубу.

Сајт је направљен због промоције удружења СРБ-824 „Младост 08“ – Панчево и њених чланова.

Уједно желимо да упознамо ширу јавност о правилном држању, превентиви и лечењу, као и постигнутим такмичарским резултатима с голубом српским високолетачем чланова удружења и других одгајивача из Панчева.