Утицај Голубова

Утицај Голубова на Животну Средину

 

Голубарење је првенствено љубав према овим пернатим животињама. Голубари су људи који улажу новац, а да претходно нису срачунали профит, дакле треба им помоћ!!! Кроз разне стручне едукације и материјално.

Поставља се више тема:

1. Услови држања голубова

Подразумева земљиште и објекте у којима се држе голубови; значи редовно чишћење ђубрета, као и правилно складиштити и уклонити исто. Потребна је редовна и правилна дезинфекција објекта с пажљиво одабраним дезифицијентом, који је у одређеној концентрацији, тј. није корозиван и токсичан.

2. Исхрана Голубова

Треба да буде хранљивим састојцима која су контролисана у референтним установама. Такође је значајно њихово складиштење, јер може доћи под утицај глодара који су преносиоци инфективних болести, па знатно индиректно угрозити здравље људи.

3. Карантин

Увежених, поклоњених, купљених голубова је важан моменат у заштити животне средине, зато што спречава појаву евентуалних болести ширих размера. Микроплазма, салмонела, у мноштву варијетета могу да угрозе станиште људи (ваздух, воду, храну – нарочито у процесу њене производње).

4. Заштита Перјаних Љубимаца – Голубова

Првенствено подразумева имуно-утицај на здравствени статус, а то је коришћење витамина, минерала и аминокиселина на отпорност голубова сходно њиховој намени и годишњем добу.

Наравно, на другом месту је правилна вакцинација у циљу њихове заштите од разних болести што даје и равнотежу целокупном еко-систему средине у којој живе.

5. Узрочници Болести Голубова

Микроплазме или Неоплазме, бактерије и вируси нису наивни узрочници болести пернатих животиња, а могу да угрозе и здравље људи, па и ширу популацију. Правилно дијагностиковање и лечење подразумева активно учешће доктора ветеринарске медицине. Дијагностиковање по разним лабораторијским претрагама, лечење правилним избором лека, као и одређивање дозе и начина давања у циљу заштите здравља становништва.

6. Голубарење

Може бити врло користан део животног простора људи и животиња. То је комплексна симбиоза у постављању права и обавеза држаоца голубова, што подразумева ангажовање више чиниоца:

– Држаоца голубова

– Стручних лица различитих профила

– Министарства за заштиту животне средине

Наравно, све чиниоце сврстати кроз програмске студије и по годишњим садржајима.

Др вет. мед. Влајковић Јованка