Извештај такмичарског одбора СРБ 824 „Младост 08“ – Панчево за 2015.годину

Удружење сениори

1. место

Ђуро Пражић 10,32
Ванредни летач: Текир дуз 9,42
Шампиони летачи:
Текир шпиц 10,13
Мавијан левошпиц 10,14
Мавијан дуз 10,12
Мавијан шпиц 12,58
Текир дуз 10,11
Мавијан дуз 10,14

2. место

Алекса Стокић 9,27 24 сек.
Ванредни летачи:
Текир шпиц 9,29
Крзал 9,29
Мавијан плиткошпиц 9,30
Мавијан дуз 9,20
Текир дуз 9,29

3. место

Сретен Нинковић 9,27 10 сек.
Ванредни летачи:
Шеш шпиц 9,42
Текир 9,42
Шампиони летачи
Боз 11,13
Мавијан дуз 10,36

4. место

Калић Сафет 9,18 12 сек.
Шампиони летачи
Мавијан дуз 10,42
Мавијан дуз 10,40
Мавијан левошпиц 10,41
Мавијан дуз 12,03
Мавијанка дуз 12,52

5. место

Мунир Зиљкић 8,37
Шампион летач
Текир 10,15

Куп друштва

1. место Иван Живановић 7,17 42 сек.
2. место Сафет Калић 6,52 36 сек.
Ванредни летач: Мавијанка дуз 9,23

Куп насеља „Младост“

1. место Сафет Калић 8,09 20 сек.
Шампион летач: Мавијанка дуз 10,28

Сениорска златна алка

Мавијан шпиц 12,58
власник Ђура Пражић

Златна алка купа насеља

Мавијанка дуз 10,28 – власник Калић Сафет

Највише суђених утакмица у 2015.години

Славољуб Илић (5 комисија)

Постигнути резултати ван удружења:

1. место Куп Панчева
Ђура Пражић 11,11
Златна алка купа Панчева – Текирка дуз 12,10 – власник Ђура Пражић